Narkotyki
Ryzyko używania

Karty informacyjne - na mobilnym "kliknij"Drodzy czytelnicy, chcemy zaprezentować Wam materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące ryzyka związanego z używaniem narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, jak również legalnych używek. Zakres informacji nie wyczerpuje tematyki ryzyka, zaledwie sygnalizujemy niektóre z zagrożeń.