Poradnia Monar w Krakowie


Poradnia Monar w Krakowie

Facebook

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 20:00, w piątek – do 18:00. Nadal udzielamy porad i prowadzimy sesje indywidualne oraz grupowe za pośrednictwem systemów teleinformacyjnych (telefon, Skype, WhatApp, inne). Jedynie pacjentów pojawiających się po raz pierwszy przyjmujemy osobiście – w tym celu należy umówić się telefonicznie na wizytę.

TELEFONY DYŻURNE:

12 430 61 35 (terapeuta dyżurny)

601 931 683 (Rafał Wieczorek)

507 665 825 (Małgorzata Pawłowska)

Sesje psychoterapii grupowej odbywają się w każdy wtorek od godz.15:00 (za pośrednictwem komunikatora internetowego).

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Małgorzatą Pawłowską.

Przepraszam za utrudnienia.
Grzegorz Wodowski, kierownik Poradni MONAR w Krakowie

Poradnia jest czynna:

Poniedziałek 9.00-20.00

Wtorek 9.00-20.00

Środa 9.00-20.00

Czwartek 9.00-20.00

Piątek 9.00-18.00

Kontakt

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

Ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
E-mail: poradnia@monar.krakow.pl
Tel / Fax: +48 12 430 61 35
Nip: 676-242-92-13
Nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0193 9330

Jak nas znaleźć?

Poradnia zlokalizowana jest w centrum Krakowa, na krakowskim Kazimierzu. Dojazd zarówno tramwajami (6, 8, 10, 13, 18, 22, 52) i autobusami (184).
Ulica św. Katarzyny jest przecznicą od ulicy Krakowskiej.

Komu udzielamy konsultacji

Może przyjść do nas każdy kto czuje, że ma problem z narkotykami. Udzielamy także konsultacji członkom rodzin. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane.

Personel

Ewelina Ćwiertnia, pedagog resocjalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień,
Maria Gadowska, psycholog, specjalistka terapii uzależnień
Katarzyna Krzykawska, pedagog, specjalistka terapii uzależnień
Kamila Ogrodniczek, pedagog resocjalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień
Małgorzata Pawłowska, psycholog, psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień, w trakcie szkolenia superwizyjnego.
Paweł Potoniec, mgr filologii angielskiej, psychoterapeuta
Judyta Put, pedagog resocjalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień,
Ewelina Ryl, pedagog resocjalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień
Magdalena Tomsia-Jabłońska, prawnik
Beata Trzaska-Szuba, psychoterapeuta superwizujący zespół
Rafał Wieczorek, instruktor terapii uzależnień
Klaudia Wojnicka, pedagog resocjalizacji, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień,
Stanisław Żołądek, lekarz psychiatra
Elżbieta Zima, pracownik administracji
Ewa Dorawska, księgowa
Grzegorz Wodowski, socjolog, specjalista terapii uzależnień, kierownik placówki


Stażyści

Sylwia Rzeszuto, w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień
Paweł Nowak, w trakcie kursu instruktora terapii uzależnień

Czym się zajmujemy?


W obszarze świadczeń zdrowotnych Poradnia zapewnia diagnostykę uzależnień, prowadzi poradnictwo dotyczące problematyki narkomanii, terapię indywidualną oraz grupową, a także konsultacje psychiatryczne.

Poradnictwo i diagnostyka. W Poradni dochodzi zazwyczaj do pierwszego kontaktu osoby uzależnionej z terapeutą. Na początku są to spotkania diagnostyczne, które mają wprowadzić terapeutę w świat problemów pacjenta i umożliwić wybranie najlepszej dla niego strategii pomocy lub opcji terapeutycznej. Porady udzielane są zarówno osobom z problemem narkotykowym, jak i tym którzy szukają pomocy dla swoich bliskich. Dlatego porady terapeutyczne przyjmują różnorodny charakter: rozmowy informacyjnej, interwencji kryzysowej lub też związane są z budowaniem wsparcia czy też motywacji do podjęcia adekwatnej formy leczenia.

Skierowania do innych placówek. W zależności od potrzeb i możliwości pacjentów – placówka kieruje do oddziałów detoksykacji, ośrodków leczenia substytucyjnego, stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych i innych placówek.

Sesje psychoterapii indywidualnej. Podbudowane już określonym planem terapii, sesje te związane są z pogłębioną pracą z pacjentem. Czasem są one uzupełnieniem do terapii grupowej. Pacjent ma nauczyć się lepiej rozpoznawać swoje zasoby, uczyć się jak je wykorzystywać, identyfikować powody swoich wyborów i zachowań. Wraz z terapeutą poszukuje dla siebie najlepszych sposobów rozwiązania trudnych sytuacji, bez uciekania się do stosowania narkotyków bądź znacząco ograniczając ich konsumpcję.

Konsultacje psychiatryczne. Konsultacje te mają głównie miejsce w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zapewnienia wsparcia farmakologicznego w przebiegu terapii. Również wtedy, gdy zdaniem terapeuty, diagnoza psychiatryczna jest wskazana przy wyborze najwłaściwszej strategii dalszego leczenia pacjenta.

Grupy psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych. W Poradni prowadzone są grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków. Cykl regularnych spotkań w grupach liczących od kilku do kilkunastu osób, które mają podobne problemy z narkotykami, stwarza okazję do przyjrzenia się swoim zachowaniom w szerszej perspektywie, poprzez dzielenie się doświadczeniem z grupą i korzystaniem z doświadczeń innych jej uczestników. Daje także możliwość poznania wzorców swojego zachowania oraz dostarcza szereg pozytywnych przeżyć w relacjach z innymi; następuje rozwój umiejętności społecznych.

Terapia osób leczonych przy wsparciu farmakologicznym. Przeznaczona jest dla osób uzależnionych od opiatów (heroina), będących pod opieką lekarza psychiatry. Stwarza możliwość rozwiązywania trudności napotykanych w życiu codziennym – od kryzysu osobistego po kłopoty związane ze znalezieniem pracy i realizację planu terapii mającego na celu wzbudzenie poczucia własnej wartości, podkreślenie mocnych cech i umiejętności, utrzymanie kontroli nad własnym życiem, dążenie do utrzymania abstynencji oraz aktywnego rozwoju własnego.

Psychoterapia i edukacja dla współuzależnionych. Potrzeba prowadzenia komplementarnej pomocy członkom rodzin osób uzależnionych wynika z destrukcyjnego wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny. Prowadzone w placówce działania (psychoterapia, edukacja, interwencje kryzysowe) realizowane są przy użyciu metod pracy indywidualnej i grupowej. Ich efektami jest m.in. nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i wzrost wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i własnej roli. Pozwala to bardziej adekwatnie reagować na problemy i radzić sobie ze współuzależnieniem, w którym dominuje nadmierna odpowiedzialność za chorobę dziecka lub partnera.

Telefon zaufania. Codziennie, w godzinach pracy Poradni funkcjonuje numer telefonu (12 430-61-35) dla osób z problemem narkotykowym oraz jako infolinia dotycząca tematów pośrednio związanych z używaniem narkotyków (np. HIV/AIDS).

W placówce jest możliwość prowadzenia terapii w języku migowym.


Programy


DROP-IN

Drop-in to serwis dla osób używających narkotyków w sposób problemowy lub od nich uzależnionych. To miejsce dziennego przebywania, które oferuje szeroki zakres działań socjalnych i edukacyjnych. Drop-in jest wyodrębnionym projektem prowadzonym w lokalu, który jest odpowiednio do tego przystosowany.

Więcej informacji

Czyste Bity

Projekt profilaktyczno-edukacyjny CZYSTE BITY jest skierowany do młodych ludzi – uczestników imprez muzycznych.
Ma ograniczać negatywne skutki okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych.

czystebity@monar.krakow.pl
www.facebook.com/czystebity

Live Program

LIVE PROGRAM to program profilaktyki dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, skierowany do adolescentów przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych i wychowawczych.
Ważnym elementem programu jest prowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym, ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo wychowanków, elastyczność podejmowanych tematów oraz dostosowanie treści do specyfiki grupy.
Program realizowany jest przez młode, dynamiczne prowadzące mające doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
Zachęcamy do zgłoszenia placówki do programu!

liveprogram2018@gmail.com


FRED GOES NET

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. FRED GOES NET to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków. FRED GOES NET to działanie krótkoterminowe i adekwatne. Jego forma jest atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych.

http://www.fredgoesnetkrakow.pl/

FRED GOES NET - Wprowadzenie

Z poniższego filmu dowiecie się, jak uzyskać informacje na temat zasad naboru do programu, czym FRED GOES NET jest w praktyce i na ile może być pomocny w oddziaływaniach wobec młodzieży.

Zobacz

Narkotyki na gorącym uczynku

„Narkotyki – na gorącym uczynku” to program pomocy prawnej i psychologicznej dla osób, które w związku z używaniem narkotyków weszły w konflikt z prawem. Konsultacje prowadzone są wybrane dni tygodnia w poradni przy św. Katarzyny w Krakowie.
Postawiono Ci zarzuty? Toczone jest wobec ciebie lub twoich bliskich śledztwo? Dostałeś wyrok? Zadzwoń do nas i umów się na wizytę (12 430-61-35)

Do końca roku 2016 jest możliwość uzyskania porady prawnej przez Internet. Jeżeli chcesz się umówić na poradę prawna przez Internet zadzwoń pod numer telefonu: 574 190 856.

Więcej informacji - Facebook
Skype: krzysztof.grabowski18


Materiały informacyjne

Profilaktyka selektywnaCzytaj
Pobierz .pdf

Co już wiesz o narkotykach?Czytaj
Pobierz .pdf

Na gorącym uczynkuCzytaj
Pobierz .pdf

Nowe Substancje PsychoaktywneCzytaj
Pobierz .pdf

Jak przetrwać imprezęCzytaj
Pobierz .pdf

Przewodnik po leczeniuCzytaj
Pobierz .pdfRozmaitości

Nowe substancje psychoaktywne

Internet i nowe substancje psychoaktywne radykalnie zmieniły w ostatnich latach rynek narkotykowy. Poradnia MONAR w Krakowie bierze udział w międzynarodowym projekcie mającym na celu badanie tych zmian i ich wpływ na użytkowników narkotyków.
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Civil Justice

http://www.monar.krakow.pl/nowesubstancje
http://www.npsineurope.eu/

„Krzywo weszło – zmień ustawienia”, czyli jak skutecznie przeciwdziałać narkomanii.

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia” adresowana do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców. Jej celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Za kampanią stoi Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

www.krzywoweszlo.pl

Studia podyplomowe w Instytucie Pedagogiki UJDowiedz się więcej


ngo.krakow.plmz.gov.plPoradnia udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w oparciu o umowę z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa.

Poradnia prowadzi serwis redukcji szkód DROP-IN KRAKOWSKA 19, działanie z zakresu redukcji szkód w oparciu o dofinansowanie z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Narodowy Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia).

Wraz z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL prowadzimy program profilaktyki selektywnej FRED GOES NET. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Poradnia prowadzi program pomocy prawnej i psychologicznej NARKOTYKI – NA GORĄCYM UCZYNKU dofinansowywany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przy wsparciu finansowym z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzimy projekt CZYSTE BITY.

Podmiot realizuje świadczenia w zakresie terapii uzależnień w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”
Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa w latach 2017-2019